torsdag 28 januari 2016

Uppdrag 16 Sv/So/No

Att leva miljövänligt

Det är lite si och så med sopsorteringen på Yetis. Klonerna förstår inte riktigt vitsen med att källsortera och när ni pratar om att leva miljövänligt förstår de inte vad ni menar. Du får i uppgift att övertyga klonerna om vikten av att vara miljömedveten så att de inte begår samma miljö-misstag som vi har gjort på jorden.

Skriv en argumenterande text där du förklarar för klonerna varför det är så viktigt att vi försöker leva miljövänligt. Ge exempel/argument på vad vi kan göra för miljövänliga val i vardagen och förklara vad som händer om vi inte lever miljövänligt. 

Skriv under din person och använd rubriken: Varför det är så viktigt att vi är miljömedvetna och rädda om vår planet 

Tänk på textens struktur när du skriver: 
rubrik 
inledande, viktigt övergripande argument
4-5 argument
ett sammanfattande avslutande stycke där du "knyter ihop säcken"

Tänk på styckeindelning, ett stycke för varje argument. 


För utfört uppdrag får du sätta in soffa eller fåtöljer i vardagsrummet.torsdag 21 januari 2016

Uppdrag 15 Sv/So

Yrken 

En av våra viktigaste uppgifter på Yetis är att vi människor på jorden lär av vår historia för att på bästa sätt kunna hjälpa klonerna utveckla sitt samhälle.

Att människor arbetar och hjälps åt med olika uppgifter i ett samhälle är centralt. Under medeltiden i Sverige var de flesta människorna bönder och arbetade med jordbruk, skogsbruk eller med fiske. När städerna växa fram uppkom nya yrken som tex skomakare, smed och skräddare.

Behovet av vilka yrken ett samhälle har förändrats under åren. Nu på 2000-talet finns många nya yrken som vi inte ens visste fanns, eller att vi hade behov av tidigare.

Klonerna är nyfikna på vad framtiden har att erbjuda för yrken och därför har du blivit ombedd att berätta om ditt drömyrke. Du förbereder din presentation genom att följa arbetsgången nedan:

Text och bild

1. Använd frågorna i formuläret och skriv en berättande text om ditt drömyrke.
2. Rita en illustrerande bild som föreställer ditt drömyrke. Fota och redigera din bild. Spara i din kamerarulle.
3. Söka bland fria bilder på internet efter en bild som föreställer ditt drömyrke. HÄR  hittar du fria bilder. Spara bilden och kom ihåg att skriva ner creative commons för bilden.
4. Välj någon av apparna "Pic collage" eller "Canva" och gör ett collage med bilder och korta texter som illustrerar ditt drömyrke. Spara ner som bild i din kamerarulle.
5. Lägg upp din text om ditt drömyrke och din collage-bild under er by-blogg.

Intervju och film

1. Förbered dig genom att läsa/använda frågorna i formuläret och din text där du har svaren på frågorna. Träna så att du kan svaren utantill på frågorna.
2. Spela in en intervju med dig om ditt drömyrke i Imovie. Använd din collage-bild som bakgrundsbild till intervjun i filmen.
3. Spara din film på ditt Youtube-konto och lägg sedan upp den under er by-blogg.

För utfört uppdrag får ni sätta in bokhyllor i vardagsrummet.


tisdag 19 januari 2016

Uppdrag 14 ma/tk

Du tog med dig en robot till planeten. Roboten har du tänkt använda för att så gräs med utanför ditt hus. För att veta hur mycket ni ska tanka samt hur mycket gräsfrön ni behöver så måste ni först ta reda på lite fakta:

Titta på ytan

Att fundera på och mät:
1.Gräsmattan är i skala 1:100 Hur lång och bred är den i verkligheten. Hur långt är det runtom gräsmattan,samt hur stor är ytan i verkligheten?, alltså hur stor yta måste ni så? (svara i meter)

2.Hur ska ni köra för att vara säker på att ha sått hela gräsmattan (rita)? (Roboten sår 10 cm enl skalan, samma bredd varje gång)
3.Hur långt blir du tvungen att köra?
4.Knäpp ett kort-med ipaden på hur ni har tänkt lösa uppgiften.
5.Lägg in bilden i ett inlägg på er blogg. I inlägget skriver ni och berättar hur ni gjorde för att lösa uppgiften. Fick ni göra några förändringar. Vad var svårt? Filma gärna ert lyckade uppdrag och lägg in det.  Lägg även in en bild på er programmering.


Ta hjälp av denna film om ni glömt bort hur man räknar skala.

Utfört uppdrag ger er möjlighet att så gräs utanför ert hus samt fixa till trädgården med lite bord/stolar/blommor.
Ni lägger in en bild på trädgård på er blogg och skriver och berättar om de val ni gjort.

Extra uppdrag Ger er en soffa.

Uppdrag 13 Sv//Ma

Brännbollsturnering

För att alla ska lära känna varandra på Yetis har Sportbyn bestämt att man ska anordna en brännbollsturnering mellan de olika byarna. Problemet är bara att klonerna på Yetis aldrig har spelat brännboll förut.

Därför får du i uppgift att skriva en instruerande text där du förklarar hur det går till att spela brännboll.

Du ska också rita en instruerande bild som kompletterar din text. Lägg upp bilden under din text.

Om du hinner gör du ett spelschema för hur de olika lagen ska spela i brännbollsturneringen.

För utfört uppdrag får du sätta in sänglampor i ditt hus.